Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Od 1 sierpnia 2023 r.  można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 o przyznanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w formie papierowej.

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od 1 listopada 2023 r.  By nie stracić świadczenia za listopad  2023r. wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2023 r.

Termin złożenia wniosku jest powiązany z terminem wypłaty świadczenia. Składając wniosek do 31 sierpnia 2023 r., wypłatę zasiłku za listopad 2023 r. otrzymamy do końca listopada br.  Jeśli wniosek złożymy w okresie od 1 września 2023 r.  do 31 października 2023 r. wypłatę zasiłku za listopad 2023 r.  otrzymamy do końca grudnia 2023 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego nie zostało zmienione i wynosi tak jak dotychczas:

674 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie, lub

764 zł miesięcznie netto na jedną osobę w rodzinie, jeśli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.

Ustalając prawo do świadczeń będzie brany pod uwagę dochód za 2022 r.

 Na nowy okres zasiłkowy obowiązują nowe wzory wniosków

Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych wydawane są w GOPS Gminy Ozorków  (Ozorków, ul. St. Wigury 14), można też je pobrać ze strony www.gov.pl (na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

Wnioski można składać także drogą elektroniczną wykorzystując:

– bankowość elektroniczną;

– platformę usług elektronicznych ZUS;

– portal informacyjno-usługowy Emp@tia;

– elektroniczną platformę usług administracji publicznej e-PUAP.

Składając wnioski drogą elektroniczną należy pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników.

Wnioski w formie papierowej można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Related Posts

Skip to content