Autor: GOPS

Konkurs plastyczny „STOP PRZEMOCY”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach od 15 września 2021 r. do 15 października 2021 r. organizuje konkurs plastyczny „STOP PRZEMOCY”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V Szkół Podstawowych z obszaru Gminy Ozorków: a) Szkoły Podstawowej w Leśmierz, b) Szkoły Podstawowej…

Badanie ankietowe

W związku z realizacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ozorków na lata 2020-2022 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym. Dane uzyskane z ankiety pozwolą na zdiagnozowanie problemów z jakimi borykają się rodziny z terenu gminy Ozorków. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Można ją pobrać pod dostępnym niżej linkiem lub formularze…

Posiłek w szkole i w domu

W dniu 18 marca 2021 r. została zawarta umowa nr 84 pomiędzy Wojewodą Łódzkim reprezentowanym prze Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Piotra Pietrzaka , a Gminą Ozorków reprezentowaną przez P. Tomasza Komorowskiego, Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy P. Małgorzaty Domańskiej, o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa…

Praca zdalna w urzędach

W związku z Rozporządzeniem z dnia 2 października br. wprowadzającym pracę zdalną w urzędach samorządowych informujemy, że obsługa petentów odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną ops@ops-ozorkow.pl , korespondencyjną GOPS 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14 lub telefoniczną pod numerami 42 277 14 51, 509 995 980, 506 085 182. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3…

Deklaracja dostępności cyfrowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://ops-ozorkow.pl/ Dane teleadresowe jednostki: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków ul. Stanisława Wigury…

Komunikat Covid-19

W związku z wprowadzeniem prewencyjnych zasad bezpieczeństwa związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prosimy mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków. Jeżeli jest to możliwe zalecamy załatwianie spraw drogą elektroniczną, korespondencyjną lub telefonicznie pod numerami 42 277 14 51, 509 995 980, 506 085 182.

Twój Parasol – aplikacja mobilna

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, które stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w…

Skip to content