Kategoria: Ogłoszenia

Program – Pomoc żywnościowa

  Rusza nowy Program w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 Cel programu: przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne. Zadania i działania realizowane w programie:  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej…

Korpus Wsparcia Seniorów edycja 2024

W dniu 03.06.2024 r. zawarto umowę nr 51/2024/KWS pomiędzy Gminą Ozorków a Skarbem Państwa o dofinansowanie w 2024 r. środkami rezerwy celowej budżetu państwa zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego w obszarach wskazanych w programie „Korpus  Wsparcia Seniorów” Na mocy umowy Gmina Ozorków otrzyma dotację w łącznej kwocie 21.356,00zł na realizację Modułu I i Modułu II…

Upływa termin składania wniosków

30 kwietnia 2024 r. upływa termin składania wniosków o dodatek osłonowy Przypominamy, iż nadal przyjmowane są wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za ww. okres należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu będą…

Program – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

W dniu 26 lutego 2024 r. Gmina Ozorków zawarła  z Wojewodą Łódzkim umowę nr 17/AOOzN/2024 r. w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”− edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności…

Skip to content