Aktualności

GOPS Gminy Ozorków

 • Program – Pomoc żywnościowa
    Rusza nowy Program w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus –…
 • Korpus Wsparcia Seniorów edycja 2024
  W dniu 03.06.2024 r. zawarto umowę nr 51/2024/KWS pomiędzy Gminą Ozorków a Skarbem Państwa o dofinansowanie w 2024 r. środkami…
 • Upływa termin składania wniosków
  30 kwietnia 2024 r. upływa termin składania wniosków o dodatek osłonowy Przypominamy, iż nadal przyjmowane są wnioski o przyznanie dodatku…

Archiwum aktualności

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW

Linki

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Więcej na stronie MRiPS.


Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Więcej na stronie RCPS.


Akty prawne

Obowiązujące prawo – pomoc społeczna

Wykaz aktów prawnych w obszarze pomocy społecznej oraz odesłania do Internetowego Serwisu Aktów Prawnych (ISAP), gdzie znajdują się te akty.

 1. Ustawy:
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127 i 2140).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040640593

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001818

 1. Rozporządzenia wraz ze wskazaniem delegacji ustawowej z ustawy o pomocy społecznej:
 • art. 9 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz. U. poz. 1762).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052111762

 • art. 9 ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1296).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001296

 • art. 23 ust. 3 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1609).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20072161609

 • art. 24 ust. 1 – n/d
 • art. 24 ust. 2 – rozporządzenieRady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 871).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000871

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. poz. 996).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111670996

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz. U. poz. 889).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101320889

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. (Dz. U. poz. 1319).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091671319

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. poz. 1070).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081731070

 • art. 47 ust. 5 – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. poz. 150).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000150

 • art. 48a ust. 14 – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000896

 • art. 50 ust. 7 – rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. poz. 1598 oraz z 2006 r. poz. 943).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051891598

 • art. 51a ust. 5 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102381586

 • art. 52 ust. 3 –  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. poz. 719).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000719

 • art. 53 ust. 13 – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. poz. 822 oraz z 2021 r. poz. 2420).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000822

 • art. 57 ust. 8 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 278).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000964

 • art. 67 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. poz. 1562).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001562

 • art. 69 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. poz. 1532).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001532

 • art. 90 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. poz. 954).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000954

 • art. 92 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 306).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110610306

 • art. 95 ust. 5 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. poz. 1946).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001946

 • art. 107 ust. 6 – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000893

 • art. 108 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. poz. 1439).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102181439

 • art. 116 ust. 1a – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. poz. 158).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20080270158

 • art. 118a – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486 oraz z 2022 r. poz. 2358).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000486

 • art. 121 ust. 6 – rozporządzenieMinistra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. poz. 658).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050740658

 • art. 121a ust. 7 – rozporządzenieMinistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej (Dz. U. poz. 2087).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002087

 • art. 122 ust. 5 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1081).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001081

 • art. 125 ust. 8 – rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej (Dz. U. poz. 2859).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042852859

 • art. 134 – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002285

 • art. 134l – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2049).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002049

 1. Rozporządzenia wraz ze wskazaniem delegacji ustawowej z ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych:
 • art. 34 ust. 2 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 664).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000664

 1. Komunikaty wraz ze wskazaniem delegacji ustawowej z ustawy o pomocy społecznej:
 • art. 134h ust. 4 – Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (M.P. poz. 124).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20150000124

Więcej na stronie MPiPS – Akty prawne

Skip to content