Oferta dla osób bezrobotnych

Do 18 sierpnia 2023 r. osoby bezrobotne mogą składać wnioski do PUP w Zgierzu o przyznanie

  • staży,
  • szkoleń,
  • bonów na zasiedlenie (dla osób do 30 roku życia),

W ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, dla Działania FELD.07.01 „Aktywizacja zawodowa – PUP” Priorytetu FELD.07  „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”:

Poniżej pełna treść komunikatu Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – dokument w pdf.


>> Pobierz <<

Aktualne druki wniosków oraz Informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl  w zakładce Dokumenty do pobrania

Related Posts

Skip to content