Aktualności

GOPS Gminy Ozorków

 • Konkurs plastyczny „STOP PRZEMOCY”
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach od…
 • Badanie ankietowe
  W związku z realizacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ozorków na lata 2020-2022 zwracamy się do Państwa z prośbą…
 • Przemoc w Rodzinie
  W dniu 25 marca 2021 r. została podjęta Uchwała Nr XXXVIII/279/21 Rady Gminy Ozorków w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania…
 • Posiłek w szkole i w domu
  W dniu 18 marca 2021 r. została zawarta umowa nr 84 pomiędzy Wojewodą Łódzkim reprezentowanym prze Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny…
 • Praca zdalna w urzędach
  W związku z Rozporządzeniem z dnia 2 października br. wprowadzającym pracę zdalną w urzędach samorządowych informujemy, że obsługa petentów odbywać…
Skip to content