Oferta dla osób bezrobotnych

Do 18 sierpnia 2023 r. osoby bezrobotne mogą składać wnioski do PUP w Zgierzu o przyznanie staży, szkoleń, bonów na zasiedlenie (dla osób do 30 roku życia), W ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, dla Działania FELD.07.01 „Aktywizacja…

Zaproszenie Kół Gospodyń Wiejskich na Targi Ekonomii Społecznej

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w ŁÓDZKICH TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ 2023 9 WRZEŚNIA 2023r. CENTRUM HANDLOWE PORT ŁÓDŹ, UL. PABIANICKA 245 Organizatorem Targów jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” W bieżącym roku weźmie w nich  udział sześćdziesiąt pięć podmiotów ekonomii społecznej naszego regionu. Odwiedzający Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2023 będą mogli zapoznać się ze świadczonymi przez wystawców…

Program FEAD – pomoc żywieniowa

Założenia ogólne Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego…

Dofinansowanie do nauki języka migowego

Osoby posiadające trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się, członek rodziny takiej osoby czy też osoba, która ma stały lub bezpośredni kontakt z taką osobą mogą aplikować o dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się. Są jednak pewne wyłączenia. Aplikować nie może ten, kto nie spełnia warunków uczestnictwa oraz ten, kto…

Skip to content