Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Gmina Ozorków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków planuje przystąpić do realizacji Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł  I i Moduł II Celem programu jest: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez: – uruchomienie  usług sąsiedzkich (MODUŁ I Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024…

Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2024

Z dniem  1 listopada 2023r.  weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych. Gmina Ozorków zamierza realizować tę formę wsparcia w ramach rządowego  programu Korpus Wsparcia Seniorów edycja 2024.  W tym celu w dniu 29 grudnia 2023 r. Rada Gminy Ozorków podjęła uchwałę w sprawie…

Nowy typ świadczeń na rzecz osób z niepełnosprawnością

Od  dnia 01.01 2024 r. osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje oraz konieczne do złożenia formularze. Wypełnione formularze należy składać do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajdującego się w Łodzi (kod pocztowy 93-173 Łódź), przy ul. Leczniczej 6.   informacje ogólne o świadczeniu wspierającym  …

Świadczenie wspierające oraz nowe zasady świadczenia pielęgnacyjnego

Działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), dalej także „ustawą” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków informuje o świadczeniu wspierającym oraz o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. 26…

Skip to content