Konkurs plastyczny „STOP PRZEMOCY”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach od 15 września 2021 r. do 15 października 2021 r. organizuje konkurs plastyczny „STOP PRZEMOCY”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V Szkół Podstawowych z obszaru Gminy Ozorków:

a) Szkoły Podstawowej w Leśmierz,
b) Szkoły Podstawowej w Modlnej,
c) Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej.

Cele konkursu:
– zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupie rówieśniczej;
– edukacja uczniów w zakresie skutków stosowania i doświadczenia przemocy,
– zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku bycia świadkiem lub ofiarą przemocy,
– kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

Dla uczestników konkursu będą przeznaczone nagrody rzeczowe.
Informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków i Gminniaku.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spośród trzech najlepszych prac wybiorą jedną pracę, na podstawie której zostaną wyprodukowane plakaty reklamowe, promujące przeciwdziałanie przemocy.

Related Posts

Skip to content