Badanie ankietowe

W związku z realizacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ozorków na lata 2020-2022 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym. Dane uzyskane z ankiety pozwolą na zdiagnozowanie problemów z jakimi borykają się rodziny z terenu gminy Ozorków. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Można ją pobrać pod dostępnym niżej linkiem lub formularze ankiet są również dostępne w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie, ul. Wigury 14. Wypełnioną ankietę przekazać zwrotnie do siedziby tutejszego GOPS.

>> Pobierz Ankietę <<

Termin badania ankietowego trwa od 15 września 2021r do 31 października 2021r.

Related Posts

Skip to content