Informacja na temat konkursu plastycznego „Stop przemocy”

W dniu 22 października 2021 r. został zakończony konkurs plastyczny „ Stop przemocy” realizowany w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków i Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W konkursie brały udział szkoły:
1. Szkoła Podstawowa w Modlnej,
2. Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej,
3. Szkoła Podstawowa w Leśmierzu.

Komisje konkursowe poszczególnych szkół zakwalifikowały do udziału w konkursie 44 prace spełniające kryteria określone w regulaminie. Uwzględniając ich estetykę, oryginalność oraz zgodność z tematyką.
W każdej szkole komisja konkursowa wybrała trzy najlepsze prace:
I. Szkoła Podstawowa w Modlnej:

1. miejsce – Maria Wiktorowska,
2. miejsce – Zuzanna Karolak,
3. miejsce – Kacper Szkudlarek.

II. Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej:

1. miejsce – Barbara Chmielewska,
2. miejsce – Mateusz Ślązak,
3. miejsce – Blanka Wydrzyńska.

III. Szkoła Podstawowa w Leśmierz:

1. miejsce – Zuzanna Majchrzak,
2. miejsce – Dorian Will,
3. miejsce – Wiktoria Sroczyńska.

Na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 25 października 2021 r. członkowie Zespołu spośród 9 najlepszych prac, wybrali 4 prace na podstawie których zostaną wyprodukowane plakaty reklamowe:
1. miejsce – Maria Wiktorowska,
2. miejsce – Zuzanna Karolak,
3. miejsce – Kacper Szkudlarek i Barbara Chmielewska.

Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w formie podziękowania otrzymali nagrody w postaci gier edukacyjnych (zakupione przez Zespół Interdyscyplinarny) oraz słuchawki do telefonu (przekazane przez Komisariat Policji w Ozorkowie). Członkowie Zespołu

Interdyscyplinarnego serdecznie dziękują Kierownikowi Komisariatu Policji P. Krzysztofowi Jabłońskiemu za ufundowane nagrody.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, wyrażają podziw dla talentu plastycznego dzieci i młodzieży i w pełni solidaryzują się z potępieniem i dezaprobatą dla tak drastycznego i negatywnego zjawiska jakim jest każda forma przemocy.

Organizator składa serdeczne podziękowania Dyrektorom Szkół, Pedagogom Szkolnym, Nauczycielom Plastyki i Wszystkim Państwu, którzy pomogli w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu .

W imieniu Zespołu podziękowania przekazuje Pani Halina Frontczak jako vice-przewodnicząca i Pan Witold Jerzak , przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego .

Related Posts

Skip to content