Refundacja podatku VAT za gaz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków przyjmuje wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone w 2023 r. paliwo gazowe 

 

Wniosek  można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa  Klimatu i Środowiska
(pod wpisami zamieszczamy odpowiednie linki)

Informacje na temat zwrotu podatku udzielane są pod nr telefonu: (42) 277-14-51

Refundacja podatku VAT przysługuje, jeżeli:  

 • Głównym źródłem ogrzewania Twojego gospodarstwa domowego jest kocioł zasilany paliwami gazowymi, zgłoszony do CEEB. Jeżeli zmieniłeś główne źródło ogrzewania w trakcie 2023 r., refundacja podatku VAT przysługuje Ci od momentu wpisania kotła zasilanego paliwami gazowymi do CEEB.
  oraz
 • Twój średni miesięczny dochód netto nie przekracza:
  • 2100 zł, w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • lub średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 1500 zł, w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Refundacja podatku VAT nie przysługuje, jeżeli:

 • Paliwa gazowe służą Ci jedynie do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej.
 • Twój średni miesięczny dochód netto przekracza 2100 zł, w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego, lub średni miesięczny dochód netto na osobę przekracza 1500 zł, w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.
 • Nie jesteś stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, które dostarcza paliwa gazowe.
 • Nie zgłosiłeś kotła zasilanego paliwami gazowymi do CEEB.
 • Korzystasz z miejskiej sieci ciepłowniczej.
 • Korzystasz z kotła zasilanego gazem LPG.

Rekompensata podatku VAT przysługuje za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Oznacza to, że załączona faktura powinna obejmować rzeczywisty odczyt gazomierza. Faktura prognozowana nie jest podstawą do wypłaty refundacji podatku VAT.

Wniosek składany do 29 lutego 2024 r.

 • może obejmować faktury otrzymane od dnia 1 stycznia 2023 r. do 29 lutego 2024 roku;
 • nie musi być złożony w terminie 30 dni od otrzymania faktury.

Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r.

 • może obejmować jedynie fakturę, która została przesłana w ciągu ostatnich 30 dni;
 • należy wypełnić Załącznik nr 3 wniosku.

Jeżeli wniosek składany jest po raz pierwszy przed 31 lipca 2023 r., dochód określany jest na podstawie dochodu w 2021 r.

Wniosek wraz załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków (ul. St. Wigury 14 95-035 Ozorków) wysyłając pocztą, osobiście lub elektronicznie.

Related Posts

Skip to content