Samodzielność-Aktywność-Mobilność

Już 1 marca 2023r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu samochodu dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu PFRON
pt.
„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Cel programu: ułatwienie transportu osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

Rodzaj wsparcia: pomoc finansowa przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Chodzi tu o samochody osobowe dostosowane do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Dla kogo: Dla osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu (kierowcy lub pasażera).

Kiedy złożyć wniosek: Pierwsza tura naboru wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 roku. Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek zostanie udostępniony na stronie www.pfron.org.pl. Na stronie zamieszczono już informacje o niezbędnych dokumentach, które trzeba dołączyć do wniosku.

Jak złożyć wniosek :

Sposób I: przez teletransmisję danych;

Sposób II: w Oddziale PFRON – przy pomocy pracownika Oddziału. (Łódź, ul. Kilińskiego 169) Infolinia PFRON: 22 581 84 10, Centrum Doradczo-Informacyjne 42 20 50 130

Żeby złożyć wniosek osoba wnioskująca będzie go musiała podpisać kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować)

1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
a. do kwoty 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu,
b. nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
c. nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%
d. nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;

2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażerem:
a. do kwoty 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu,
b. nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
c. nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
d. nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

Related Posts

Skip to content