Raport z przeprowadzonego badania ankietowego

W związku z realizacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ozorków na lata 2020-2022, wśród mieszkańców Gminy Ozorków w dniach od 15 września do 31 października 2021r przeprowadzono badanie ankietowe. Badanie ukierunkowane było na dane, które pozwoliłby zdiagnozować najważniejsze problemy z jakimi borykają się rodziny z terenu gminy Ozorków.

Szczegóły przedstawiono w dokumencie – Raport z przeprowadzonego badania ankietowego

Related Posts

Skip to content