Informacja na temat konkursu plastycznego „Stop przemocy”

W dniu 15 listopada 2022 r. został zakończony konkurs plastyczny „ Stop przemocy” realizowany w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków i Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W konkursie brały udział szkoły:

1. Szkoła Podstawowa w Modlnej,
2. Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej,
3. Szkoła Podstawowa w Leśmierzu.

Komisje konkursowe poszczególnych szkół zakwalifikowały do udziału w konkursie 48 prac spełniających kryteria określone w regulaminie. Uwzględniając ich estetykę, oryginalność oraz zgodność z tematyką.

W każdej szkole komisja konkursowa wybrała trzy najlepsze prace:
I. Szkoła Podstawowa w Modlnej:

1. miejsce – Szymon Łebedowski, Maja Pisera,
2. miejsce – Kacper Zarębski,
3. miejsce – Antoni Wiktorowski.

II. Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej:

1. miejsce – Michał Stefański,
2. miejsce – Nikola Kowalczyk,
3. miejsce – Natalia Pietrzak.

III. Szkoła Podstawowa w Leśmierz:

1. miejsce – Nadia Nowakowska,
2. miejsce – Wiktoria Florczyk,
3. miejsce – Julia Kubicka

Na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 12 grudnia 2022 r. członkowie Zespołu spośród 10 najlepszych prac, wybrali 4 prace na podstawie których zostaną wyprodukowane plakaty reklamowe:
1. miejsce – Maja Pisera,
2. miejsce – Nikola Kowalczyk,
3. miejsce – Wiktoria Florczyk i Antoni Wiktorowski.

Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w formie podziękowania otrzymali nagrody w postaci gier edukacyjnych (zakupione przez Zespół Interdyscyplinarny).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, wyrażają podziw dla talentu plastycznego dzieci w pełni solidaryzują się z potępieniem i dezaprobatą dla tak drastycznego i negatywnego zjawiska jakim jest każda forma przemocy.

Organizator składa serdeczne podziękowania Dyrektorom Szkół, Pedagogom Szkolnym, Nauczycielom Plastyki i Wszystkim Państwu, którzy pomogli w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu.

W imieniu Zespołu podziękowania przekazuje Pani Halina Frontczak jako przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Related Posts

Skip to content