Zmiany zasad przyznawania dodatku węglowego

Od dnia 3 listopada 2022 roku
zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. 2022 poz.2236).

Zmiany w dodatku węglowym

  • Dodatek węglowy można otrzymać na źródło ciepła, co daje możliwość przyznawania kilku dodatków na jeden adres i jeden współdzielony piec. 
  • Dodatek węglowy może zostać przyznany, jeśli źródło ciepła nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.
  • Dodatek węglowy można otrzymać, jeśli nie został złożony wniosek.

Dodatek węglowy na źródło ciepła

Zmiana ta wprowadza możliwość przyznawania kilku dodatków węglowych na jeden adres zamieszkania. Do tej pory, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożyło więcej niż jedno gospodarstwo domowe mieszkające pod tym samym adresem, dodatek węglowy przysługiwał wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

W myśl nowych przepisów dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje każdej rodzinie, jeżeli:

  • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe.

Dodatek węglowy a deklaracja CEEB.

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w przepisach, które polegają na możliwości przyznania dodatku węglowego przez gminy tym gospodarstwom domowym, które nie złożyły deklaracji CEEB.

Wójt Gminy  przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

W przypadku gdy Wójt Gminy  odmówił przyznania dodatku węglowego, w przypadku gdy na jeden adres zostało złożonych więcej niż jeden wniosek od gospodarstwa domowego, wnioskodawca może złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

Related Posts

Skip to content