Kategoria: Ogłoszenia

Świadczenie wspierające oraz nowe zasady świadczenia pielęgnacyjnego

Działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), dalej także „ustawą” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków informuje o świadczeniu wspierającym oraz o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. 26…

Dodatkowy nabór w programie Korpus Wsparcia Seniorów – teleopieka

OPIEKA NA ODLEGŁOŚĆ- OPASKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW dodatkowy nabór w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II GOPS Gminy Ozorków zaprasza Seniorów – mieszkańców gminy Ozorków- zainteresowanych otrzymaniem opaski bezpieczeństwa do składania zgłoszeń (zapotrzebowania na opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki) Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie GOPS Gminy Ozorków (95-035 Ozorków,…

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami

Nabór wniosków – asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami na rok 2024 Gmina Ozorków planuje aplikować o środki w ramach ogłoszonego w dniu 16.08.2023 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Osoby zainteresowane wsparciem…

Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Od 1 sierpnia 2023 r.  można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 o przyznanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w formie papierowej. Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od 1 listopada 2023 r.  By nie stracić świadczenia za listopad  2023r. wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2023…

Skip to content