Program Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Ozorków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków rozważa możliwość przystąpienia do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II

Celem programu jest:
Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu:
– mieszkańcy Gminy Ozorków,
– osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
– prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Opis usługi:
– udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:
– przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
– detektor upadku,
– czujnik zdjęcia opaski,
– lokalizator GPS,
– funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
– funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
– sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy o środki finansowe na realizację Programu, osoby zainteresowane lub ich opiekunowie proszeni są o dostarczenie druku zapotrzebowania w terminie do dnia 20 stycznia br. Informacja w nim zawarta ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację – Moduł II na rok 2023.

Druki zapotrzebowania należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków (Ozorków, ul. St. Wigury 14) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Do pobrania druki:

Druk zapotrzebowania - doc Druk zapotrzebowania - pdf

Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia w ramach Modułu II można uzyskać pod numerem telefonu od poniedziałku (42) 277 14 51 do piątku w godzinach 8.00-15.00.

UWAGA !
Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II.

Related Posts

Skip to content