Upływa termin składania wniosków

30 kwietnia 2024 r. upływa termin składania wniosków o dodatek osłonowy Przypominamy, iż nadal przyjmowane są wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za ww. okres należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu będą…

Program – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

W dniu 26 lutego 2024 r. Gmina Ozorków zawarła  z Wojewodą Łódzkim umowę nr 17/AOOzN/2024 r. w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”− edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności…

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Gmina Ozorków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków planuje przystąpić do realizacji Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł  I i Moduł II Celem programu jest: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez: – uruchomienie  usług sąsiedzkich (MODUŁ I Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024…

Skip to content