Dofinansowanie do nauki języka migowego

Osoby posiadające trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się, członek rodziny takiej osoby czy też osoba, która ma stały lub bezpośredni kontakt z taką osobą mogą aplikować o dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się. Są jednak pewne wyłączenia. Aplikować nie może ten, kto nie spełnia warunków uczestnictwa oraz ten, kto…

Aktywny Samorząd

Wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami Od 01.03.2023 r. można składać wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd 2023r. Czego dotyczy program: dofinansowania do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Jak złożyć wniosek: elektronicznie za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem sow.pfron.org.pl Podmiot realizujący…

Refundacja podatku VAT za gaz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków przyjmuje wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone w 2023 r. paliwo gazowe    Wniosek  można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa  Klimatu i Środowiska (pod wpisami zamieszczamy odpowiednie linki) Informacje na temat zwrotu podatku udzielane są pod nr telefonu: (42) 277-14-51 Refundacja podatku VAT przysługuje, jeżeli:   Głównym źródłem…

Skip to content