Konkurs plastyczny „STOP PRZEMOCY”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach od 10 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r. organizuje konkurs plastyczny „Stop przemocy”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III Szkół Podstawowych z obszaru Gminy Ozorków:

a) Szkoły Podstawowej w Leśmierz,
b) Szkoły Podstawowej w Modlnej,
c) Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej.

Cele konkursu:
– zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupie rówieśniczej;
– edukacja uczniów w zakresie skutków stosowania i doświadczenia przemocy,
– zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku bycia świadkiem lub ofiarą przemocy,
– kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
Dla uczestników konkursu będą przeznaczone nagrody rzeczowe.
Informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków i w Gminniaku.

Related Posts

Skip to content