Kategoria: Deklaracja

Deklaracja dostępności cyfrowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://ops-ozorkow.pl/ Dane teleadresowe jednostki: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków ul. Stanisława Wigury…

Skip to content