Dodatkowy nabór w programie Korpus Wsparcia Seniorów – teleopieka

OPIEKA NA ODLEGŁOŚĆ- OPASKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW

dodatkowy nabór w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II

GOPS Gminy Ozorków zaprasza Seniorów – mieszkańców gminy Ozorków- zainteresowanych otrzymaniem opaski bezpieczeństwa do składania zgłoszeń (zapotrzebowania na opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki)

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie GOPS Gminy Ozorków (95-035 Ozorków, ul. St. Wigury 14) .

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (42) 277-14-51

Udział w Programie jest bezpłatny

Informacje o programie :

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu:
– mieszkańcy Gminy Ozorków,
– osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
– prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Opis usługi:
– zapewnienie seniorom dostępu do teleopieki i użyczenie tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:
– przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
– detektor upadku,
– czujnik zdjęcia opaski,
– lokalizator GPS,
– funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
– funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
– sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Related Posts

Skip to content